x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja

Stacja Transformacja

Sztuka na obszarze zaludnionym

2015

Stacja Transformacja to interdyscyplinarny projekt w dziedzinie sztuk wizualnych, mający na celu odnowienia metodologii pracy artystycznej na terenach podlegających transformacji społecznej i ekonomicznej. Stacja jest nadajnikiem i odbiornikiem wiedzy o sztuce a jednocześnie metaforą przystanku, momentu namysłu nad odbywającym się procesie. Projekt popularyzuje osiągnięcia trzech generacji kuratorów, konfrontuje postawy i praktyki instytucji sztuki. Buduje powiązania między instytucjami sztuki w Polsce i za granicą. Stwarza narzędzia dzielenia się wiedzą oraz relacje między młodszym pokoleniem artystów a krajowymi i zagranicznymi kuratorami. Umożliwia zapoznanie się z innowacyjnymi postawami kuratorskimi na terenach, które przeszły z funkcji obszaru zindustrializowanego do mieszkalnego. Projekt traktuje miejsce działania jako laboratorium postaw ludzi sztuki wobec określonych problemów lokalnych.

Stacja Transformacja jest projektem Fundacji Alternativa mającym na celu przemyślenie na nowo tego, jaka forma działalności artystycznej, kuratorskiej i organizacyjnej stanowiłaby aktualną i efektywną odpowiedź na transformację terenów poindustrialnych w dzielnicę mieszkalną oraz zbudować sieć powiązań lokalnych i międzynarodowych dla przyszłości takiej działalności. Ma on na celu stworzenie metodologii takiego działania a jednocześnie dokonać podsumowania tego, co już wydarzyło się przez z górą dekadę poprzez działania osób i organizacji kulturalnych na terenach postoczniowych w Gdańsku, dzięki którym obszar ten został odzyskany w sensie kulturowym, ale wciąż niedostatecznie w sensie społecznym. Stacja tworzy jednocześnie organizacyjne podwaliny dla wprowadzenia młodej generacji kuratorów i organizatorów życia artystycznego w epicentrum istotnych zmian społeczno kulturowych i powiązania jej z dokonaniami młodej sceny artystycznej Trójmiasta. Nazwa projektu odnosi się nie tylko do sytuacji samych terenów postoczniowych, ale też obecnego stanu relacji społecznoekonomicznych, będących produktem ubocznym polskiej transformacji. Nasz projekt będzie próbą uruchomienia procesu odzyskiwania dla kultury społeczeństwa, które obecnie nie uczestniczy w kulturze i jest sfrustrowanym wykluczonym w konsumpcyjnie zorganizowanej rzeczywistości. Transformacja to jedno słów języka ezopowego gentryfikacji, w której często artyści i organizacje artystyczne pełnią rolę idealistycznej forpoczty rzeczywistego procesu wypierania uboższej i mniej wykształconej społeczności przez nowych nabywców, klientelę firm deweloperskich. Procesy te często związane są z auto eksploatacją klasy pekariatu, poszukującej miejsca zamieszkania i działania. Na końcu odchodzą także oni sami. Procesy te są doskonale znane i opisane, więc pytaniem, jakie sobie musimy zadawać jest to, jak wyprowadzić z niego nowe możliwości skutecznego działania w polu kultury i wzmocnienia jego społecznego wpływu oraz jak zbudować ekonomicznie pole niezależnej kultury. Dlatego proponujemy STACJĘ nadajnik następujących procesów i nieuniknionej społecznej reakcji na w równej mierze fizyczną lokalizację partykularnego działania oraz szerszą, europejska skalę obserwacji tego zjawiska.

Projekt jest przygotowany przez osoby od wielu lat związane z działalnością kulturalną na terenach postoczniowych, próbujące odnowić znaczenie dla miejsca swojego działania, wobec istotnego zwrotu w sytuacji przestrzennej (otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności, liczne place budowy, nowe ulice i drogi) i planowanych inwestycji mieszkalnych i biurowych. Ta zmiana kontekstu całkowicie zmienia możliwe wektory działania.

Partnerzy