x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja skanuje

Stacja Transformacja skanuje

W ramach projektu Stacja Transformacja Skanuje chcielibyśmy zaprezentować kierunki obecnie prowadzonych badań naukowych i działań na polu kultury oraz ożywić dyskusję na ten temat. Ideą wykładów i spotkań jakie będą się odbywać w ramach cyklu jest rozpoznanie młodego środowiska badawczego w Trójmieście. Dzięki zaproszonym do udziału zarówno doświadczonym, jak i debiutującym naukowcom chcemy pokazać ciekawe obszary i postawy, które mogłyby zostać w niedalekiej przyszłości powiązane z polem sztuki. Wychodząc z założenia interdyscyplinarności badań związanych ze sztuką i kulturą postanowiliśmy zaprezentować zarówno osiągnięcia teoretyków jak i praktyków. W związku z tym zaprosiliśmy do współpracy architektów, historyków sztuki czy socjologów zajmujących się krytyką artystyczną, polityką kulturalną czy problemami związanymi z przestrzenią miejską jej rewitalizacją, estetyką i kulturowym znaczeniem. Liczymy przede wszystkim na to, że projekt Stacja Transformacja Skanuje obudzi w nas żyłkę odkrywcy i zachęci wszystkich zainteresowanych do baczniejszego przyglądania się obszarom działań artystycznych i kulturalnych w Trójmieście.

Kuratorka i koordynatorka: Dorota Kucharczyk

Monika Arczyńska - 15.04, 18:00, ECS

Muzeum sztuki: konkursy, koncepcje, kompromisy

Maksymilian Bochenek - 20.05.2015, 18:00, ECS

Narodowy Program Kultury “Znaki Czasu” - polskie kolekcje sztuki współczesnej

Dominika Piluk - 17.06, 18:00 ECS

Postmodernizm w Gdańsku - przewrotny przykład ciągłości estetycznej w gdańskiej architekturze

Wojciech Chmielewski - 30.09, 18:00, ECS

Rekonstrukcja elewacji kamienicy przy ul. Waryńskiego 10 w Gdańsku. Kronika budowy i konteksty: historyczne, techniczne, prawne, ekonomiczne oraz społeczne.

Katarzyna Lincer i Dorota Kucharczyk - 07.10, 18:00, ECS

Projekty plastyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni powojennych osiedli mieszkaniowych Gdańska

Barbara Tusk - 21.10, 18:00, ECS

Nowe formy wspólnotowej zieleni - potencjał [![dla gdańskich przestrzeni publicznych

Łukasz Bugalski - 18.11, 18:00, ECS

Dziedzictwo kulturowe zapisane w strukturze urbanistycznej historycznego śródmieścia Gdańska

Partnerzy