x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja nadaje

Stacja Transformacja nadaje

STACJA TRANSFORMACJA NADAJE to cykl spotkań z dyrektorami instytucji kulturalnych ma na celu prezentację zróżnicowanych działań programowych i strategicznych najważniejszych w kraju organizacji miejskich, państwowych i pozarządowych.

Wybrane instytucje charakteryzują się bogatym doświadczeniem w organizowaniu życia kulturalnego i  zaangażowaniem w procesy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe oraz wprowadzaniem innowacyjnych metod w działania instytucjonalne. Zaproszeni goście to specjaliści posiadający głęboką wiedzę teoretyczną z powodzeniem wykorzystywaną w praktycznych rozwiązaniach, zwłaszcza w zakresie ekonomicznego potencjału kultury, budowania relacji z odbiorcą oraz polityki społecznej i miejskiej. Spotkania pozwolą przybliżyć odbiorcom z Trójmiasta obraz sytuacji polskich środowisk kulturalnych, problemów społeczno ­ ekonomicznych oraz instytucjonalnych sposobów ich rozwiązywania. Dadzą również możliwość porównania i poszukiwania nowych metod w strategiach równomiernego rozwoju przestrzeni miejskich, korzystnych zwłaszcza dla dzielnicy Młodego Miasta. Celem spotkań jest również zbudowanie wzajemnej sieci kontaktów umożliwiającej dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie współpracy z lokalnymi środowiskami i samorządami oraz zwiększenie zakresu i efektywności wdrażanych projektów kulturalnych w procesy miejskie.

Kurator i koordynator: Maks Bochenek
.

Goście cyklu:

5 listopada

Jarosław Suchan - Muzeum Sztuki w Łodzi, Monika Szewczyk - Galeria Arsenał w Białymstoku Ewa Łączyńska Widz - Galeria BWA w Tarnowie

26 listopada

Hanna Wróblewska - Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Wojciech Kozłowski - BWA w Zielonej Górze Anna Nawrot - Galeria Biała w Lublinie

3 grudnia

Małgorzata Ludwisiak - Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie Magdalena Ziółkowska - Bunkier Sztuki w Krakowie

17 grudnia

Sebastian Cichocki - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Bogna Świątkowska - Fundacja Bęc Zmiana w Warszawie