x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Transformation Station Scans

Projekty plastyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni powojennych osiedli mieszkaniowych Gdańska

Projekty plastyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni powojennych osiedli mieszkaniowych Gdańska

Wykład Doroty Kucharczyk i Katarzyny Lincer

7 października 2015, godz. 18:00, Europejskie Centrum Solidarności

ECS - Europejskie Centrum Kultury / Biblioteka

Potrzeby mieszkaniowe w okresie powojennym w Polsce, a tym bardziej w Gdańsku były ogromne. Jedne z pierwszych wielkich osiedli w Gdańsku, czyli Przymorze i Żabianka stanowiły pewnego rodzaju poligon doświadczalny dla nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Dzięki połączonym siłom architektów, urbanistów i artystów plastyków powstały projekty nie tylko odważne na polu architektury, ale również zagospodarowania przestrzeni osiedli mieszkaniowych. Koncepcje oparte na współoddziaływaniu budynków, kolorów, małej architektury czy przestrzeni rekreacyjnej stanowiły sedno realizacji tych przedsięwzięć. Temat humanizacji osiedli mieszkaniowych, szczególnie tych powstałych w okresie powojennym stanowi główną oś tematyczną wystąpienia Katarzyny Lincer i Doroty Kucharczyk.

Bio:

Katarzyna Lincer - studentka Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę licencjacką poświęconą malarstwu monumentalnemu w twórczości Barbary Massalskiej napisała pod kierunkiem dra Jacka Friedricha. Obecnie pracuje pod kierunkiem dra Huberta Bilewicza nad pracą magisterską na temat artystycznego wystroju i wyposażenia wnętrz trójmiejskich lokali gastronomicznych okresu PRL-u. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z polskim, powojennym malarstwem architektonicznym, ceramiką artystyczną i tzw. małą architekturą w założeniach urbanistycznych. Referentka na wykładzie poświęconym twórczości Barbary Massalskiej (Gdańska Galeria Güntera Grassa, listopad 2014r.).

Dorota Kucharczyk - historyk architektury, badaczka urbanistyki i architektury nowoczesnej, w szczególności powojennej. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Autorka tekstów do publikacji dotyczących powojennej architektury polskiej, przewodnik miejski i animator kultury.

Wykład realizowany przy współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Partnerzy