x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Postmodernizm w Gdańsku

Postmodernizm w Gdańsku

Przewrotny przykład ciągłości estetycznej w gdańskiej architekturze - wykład Dominiki Piluk

17 czerwca, Europejskie Centrum Solidarności, godz. 18:00

Przywiązanie społeczeństwa do zakorzenionych i powszechnie akceptowanych form wizualnych warunkuje odbiór architektury. Powielanie powszechnie znanych schematów, daje przestrzeń bezpieczeństwa i identyfikacji. Tak właśnie stało się z architekturą po 1989 roku, kiedy niechęć ogółu do utożsamianej z PRL-em architektury modernizmu sięgnęła apogeum, a popularność zyskały wszelkie odwołania do tradycyjnych, dawnych form, co w rozumieniu laika oznaczało architekturę „udekorowaną”. Nowe warunki ekonomiczne pozwoliły na eksplozję rodzimych redakcji, zachodnich, postmodernistycznych nowinek w połączeniu z wszelkimi neohistoryzmami – ówcześnie uważanymi za symbol nowoczesności – dziś trącącymi myszką, a nawet wywołującymi wstydliwe wspomnienia utożsamiane z kiczem.

Celem wystąpienia jest przyjrzenie się i wstępna analiza niewygodnego – z dzisiejszej perspektywy historii sztuki – etapu gdańskiej architektury, w której szybko rodzący się kapitalizm w połączeniu z tzw. „gdańskim gustem” odegrał kluczową rolę.

Dominika Piluk

Dominika Piluk - absolwentka Historii Sztuki oraz Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej. Zainteresowania skupia wokół teorii i historii architektury XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem powojennego modernizmu. Obecną prace naukową zamierza poświęcić gdańskiej architekturze czasów transformacji. Autorka tekstów dotyczących powojennej architektury mieszkaniowej w Magazynie Studentów Historii Sztuki KUL.

Partnerzy