x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Nowe formy wspólnotowej zieleni - potencjał dla gdańskich przestrzeni publicznych

Nowe formy wspólnotowej zieleni - potencjał dla gdańskich przestrzeni publicznych

Wykład Barbary Tusk

13 listopada 2015, 18:00, Europejskie Centrum Solidarności

W dobie szeroko dyskutowanego kryzysu współczesnego miasta pojawiają się nowe, niekonwencjonalne narzędzia, mogące zmienić sposób myślenia o przestrzeniach publicznych. Jednym z nich są przeżywające renesans wspólnotowe zieleńce. Często postrzegane są jako partyzanckie działania, ingerencja w dotychczasowy porządek, forma happeningu albo protestu przeciwko źle zagospodarowanej przestrzeni - zdają się mieć tymczasowy charakter. Jednak w czasach szybko zmieniających się miast, niewystarczającej liczby przestrzeni rekreacyjnych, rosnącej świadomości ekologicznej, a także pojawiającej się potrzeby odbudowy wspólnotowości - być może alternatywne ogrody stają się szansą na trwałe odzyskanie miejskiej przestrzeni dla mieszkańców.

Bio:

Barbara Tusk - Architektka i urbanistka, interesuje się wpływem urbanistyki na zachowania społeczne oraz reurbanizacją i rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Koordynowała skierowany do lokalnej społeczności projekt “Otwarty Ogród w Stoczni”. Współredaguje przegląd naukowy o tematyce miejskiej “Metropolitan”. Pracuje w nowo powstałym Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Wykład realizowany przy współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Partnerzy