x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Dziedzictwo kulturowe zapisane w strukturze urbanistycznej historycznego śródmieścia Gdańska

Dziedzictwo kulturowe zapisane w strukturze urbanistycznej historycznego śródmieścia Gdańska

Wykład Łukasza Bugalskiego

18 listopada 2015, 18:00, Europejskie Centrum Solidarności

Miejska polityka historyczna Gdańska od kilku lat jest skupiona głównie wokół realizacji dwóch najważniejszych przedsięwzięć muzealnych, mających stać się swoistą materializacją jego dziedzictwa kulturowego. U podstaw tej koncepcji leży zarysowana z europejskiej perspektywy narracja oparta na dwóch wielkich wydarzeniach XX wieku. Wydaje się jednak, że w tak zarysowanej narracji nie ma miejsca dla dziedzictwa kulturowego zapisanego w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego Gdańska. Choć to właśnie struktura urbanistyczna nie tylko najsilniej oddziałuje na tożsamość lokalną gdańszczan, ale też ma największy wpływ na jakości ich życia. Dotychczasowy dyskurs dotyczący architektury prowadzony był w Gdańsku w oparciu o dualistyczny spór pomiędzy „tradycją” a „nowoczesnością”, bazując na podziale na to co przed i powojenne. Dziś jednak coraz wyraźniej widać braki jakie wynikają z takiego rozumowania, co prowadzi do potrzeby reinterpretacji naszego myślenia o dziedzictwie kulturowym zapisanym w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego Gdańska, które może posłużyć za fundament do nakreślenia nowej, dojrzalszej miejskiej polityki historycznej Gdańska i w efekcie także jego nowej polityki przestrzennej.

Bio

Łukasz Bugalski - architekt i urbanista, doktorant Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy badawczej zajmuje się dziedzictwem kulturowym zapisanym w strukturze urbanistycznej miast i jego wpływem na wyznaczanie ich dalszych kierunków rozwojowych. Aktualnie pracuje nad swoją rozprawą doktorską pod roboczym tytułem “Założenia pierścieniowe w strukturze urbanistycznej miast współczesnej Polski”.

Wykład realizowany przy współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Partnerzy