x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Publikacje

Błędnik Codzienności. Książka Praktyk Alternativa

Błędnik Codzienności. Książka Praktyk Alternativa

Błędnik Codzienności. Książka praktyk Alternativa

„Błędnik Codzienności. Książka praktyk Alternativa” to książka metodologiczna o strukturze labiryntowej. Wiąże ona merytorycznie wystawy, publikacje, słownik Alternativa i inne, performatywne elementy projektu. Dzięki tej publikacji obejmującej lata 2010-2015 pokazujemy Alernativa jako spójny projekt, którego kręgosłup stanowią hasła Słownika Alternativa. Materiał ułożony częściowo niechronologicznie, natomiast zgodnie z tagami idei powracających w projektach Alternativa. Strony książki nie będą więc czytane po kolei, ale według słów kluczowych, osób czy idei, a więc na zasadzie tytułowego błędnika – ogrodu o rozwidlających się ścieżkach. Błędnik (Irrgarten) to nazwa pierwszego publicznego ogrodu w XVII-wiecznym Gdańsku, który w topografii miasta przetrwał tylko w nazwie “most na Błędniku”. Był to ogród w formie labiryntu, na którego ścieżkach można było się łatwo pogubić. Wywołuje on skojarzenia z borghesowskim “ogrodem o rozwidlających się ścieżkach”, idealną ksiegą, hipertekstualnym labiryntem, gdzie różne wątki pozornie ze sobą niezwiązane są w istocie w bardzo ścisłej relacji. Przygotowywana książka to po części mapa myślowa, trochę zbiornik, pole zdarzeń. Oprócz haseł słownika składa się z tekstów i wywiadów. Dwujęzyczna publikacja daje obraz kontekstu działania, sensu i efektu działania, pokazanych prac oraz projektów a także nowych produkcji zrealizowanych przez Alternativa. Jest z jednej strony rekapitulacją programu w latach 2010-2015, spełniającą funkcje dokumentacyjne i archiwalne, z drugiej zaś jest krytyczną analizą dotychczasowych osiągnięć i połączeniem wątków teoretycznych w jedną całość. „Błędnik Codzienności” zbiera kluczowe momenty performatywne projektu nieudokumentowane w innych publikacjach a także wątki teoretyczne festiwalu.

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Finansowanie: Network of East-West Women, Erste Stiftung/Erste Group, Austriackie Forum Kultury

Zapytania prosimy kierować na adres: fundacja.alternativa@gmail.com

Partnerzy