x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Znikająca Stocznia i jej obrońcy

Znikająca Stocznia i jej obrońcy

o prawie do miasta na przykładzie społecznych działań wokół terenów postoczniowych w Gdańsku - wykład Dominika Krzymińskiego

1 czerwca 2016, 18:00, antresola Europejskie Centrum Solidarności

Znikająca Stocznia stała się przedmiotem publicznej debaty i działań społecznych, które ogniskują się wokół tego miejsca. Jej obrońcy to ludzie dostrzegający wartość poprzemysłowej przestrzeni i obiektów w niej zlokalizowanych. Uznają ją za dziedzictwo kulturowe warte ochrony i podejmują działania na rzecz zachowania jej autentycznego charakteru.

Według Davida Harveya „prawo do miasta jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto: jest prawem do zmiany i wynajdowania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy. Jest tez, co więcej, prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ wynajdywanie miasta na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji” (D. Harvey, Bunt miast, Warszawa 2012, s. 22).

Wychodząc od tej koncepcji, w czasie wykładu zastanowimy się na ile działania obrońców Stoczni są realizacją prawa do miasta. Ponadto spojrzymy na transformację terenów postoczniowych w perspektywie koncepcji miejsc i nie-miejsc Marca Auge oraz przestrzeni przepływów Manuela Castellsa. W ten sposób nadamy lokalnym procesom szerszy kontekst i poszukamy odpowiedzi na pytanie na ile są one specyficzne dla Gdańska, a na ile wpisują się w globalne trendy i procesy kulturowe.

Bio:

Dominik Krzymiński - socjolog, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, bada konflikty ekologiczne w perspektywie pedagogiki miejsca, miejski aktywista zaangażowany w społeczną inicjatywę „Nie dla burzenia Stoczni Gdańskiej”.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Kuratorka projektu: Dorota Kucharczyk

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partners