x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Sztuka. O projektach artystycznych w przestrzeni miejskiej

Sztuka. O projektach artystycznych w przestrzeni miejskiej

wykład Michała Znojka

24 listopada (czwartek) 18:00, Europejskie Centrum Solidarności | antresola

Działania artystyczne podejmowane w przestrzeni miejskiej mają wielopłaszczyznowy wymiar. Sztuka wchodząca w przestrzeń nie tylko ją animuje czy ożywia, ale tez kształtuje. Na spotkaniu z artystą Michałem Znojkiem dowiemy się, jak na przestrzeń miejską patrzą artyści i w jaki sposób inspiruje ona ich do podejmowania działań, angażujących jej mieszkańców lub przypadkowych przechodniów.

„Od czasu greckiego oświecenia przyroda definiowana jest w opozycji do techniki i konwencji, a zatem w opozycji do tego, co powstało dzięki człowiekowi — poprzez pracę i uspołecznienie. Nowożytność odtwarza te klasyczne dychotomie, przeciwstawiając przyrodę cywilizacji, kulturze, życiu miejskiemu i w ogóle — miastu. W nowożytności przyrodę jako wartość odkrywa dla siebie dążące do władzy mieszczaństwo, mieszkaniec miasta — a dokładniej miejski intelektualista, który teraz definiuje, czym jest przyroda.”

G. Bohme, Estetyka i filozofia przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego

Jednym ze zrealizowanych w różnych przestrzeniach miejskich projektów Michała Znojka jest „Bomba Nasienna”. Jest to działanie zainspirowane przez prężnie rozwijający się ruch Guerrilla Gardening (Ogrodowa Partyzantka). Nieformalny lider ruchu, Richard Reynolds definiuje ogrodniczą partyzantkę jako „uprawianie ziemi stanowiącej czyjąś własność bez pozwolenia tejże osoby”. W wielu miastach można natknąć się na długie metalowe płoty. Wycinają one z przestrzeni miasta place o niezdefiniowanym statusie prawnym lub pozbawione pomysłu na ich zagospodarowanie. Ograniczenie dostępu człowieka skutkuje zrzeknięciem się władzy nad miejscem na rzecz zbioru — rośliny, owady, zwierzęta. Na wydzielonej w ten sposób przestrzeni pęcznieje zielona enklawa, używając bomb nasiennych możemy rozwinąć jej potencjał i zawalczyć o bioróżnorodność. Prostota bomby nasiennej wzmacnia jej aktywistyczny potencjał a zastosowanie nasion roślin miododajnych podkreśla ekologiczny charakter. Zmiana zapomnianych nieużytków w miejsca tętniące życiem okazuje się banalnie posta i dostępna dla nas wszystkich.

Innym ingerującym, czy może kształtującym przestrzeń projektem Znojka jest „Ogród 01”, który zrealizował w przechodzącej nieustanną transformację przestrzeni byłej Stoczni Gdańskiej, tuz przy drodze szybkiego ruchu „Nowej Wałowej”. Jest to ogród, który powstał z chęci współtworzenia przestrzeni miejskiej z perspektywą i rozmachem jednostki. Usytuowanie ogrodu w miejscu nowo powstającej dzielnicy jest pytaniem o jakość przestrzeni publicznej. Zieleń miejska jest często traktowana jako estetyczny dodatek do budynków. Poprzez drobne zmiany np. stosowanie różnorodnych gatunków roślin charakterystycznych dla danego regionu czy sadzenie gatunków zachowujących owoce w okresie zimowym, dbamy o bioróżnorodność i dokarmiamy ptaki. Podejmowanie niewielkich działań o wymiarze personalnym może mieć wpływ zarówno na kształt miasta, społeczeństwa, jak i organizmów nie-ludzkich. Ogród zawsze był na usługach historycznych ideologii jak soczewka skupiał ludzki stosunek do natury.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Kuratorka projektu: Dorota Kucharczyk

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partners