x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Przestrzeń wspólna

Przestrzeń wspólna

o postrzeganiu przestrzeni miejskiej w Gdańsku po 1989 roku. Dobro prywatne, wspólne czy niczyje - wykład Mai Grabkowskiej

27 października (czwartek) 18:00, Europejskie Centrum Solidarności | antresola

Przestrzeń miejska jest dobrem współdzielonym. W okresie socjalizmu w Polsce, pomimo propagandowych haseł eksponujących ten stan rzeczy, doszło do dewaluacji idei wspólnego miejskiego dobra, coraz częściej postrzeganego jako dobro niczyje.

Po roku 1989 współdzielenie miasta zaczęło oznaczać również procesy jego prywatyzacji i zawłaszczania. Takie zjawiska jak grodzenie osiedli, ekspansja centrów handlowych aspirujących do miana przestrzeni publicznych, czy pojawienie się symptomów gentryfikacji utrwaliły nowy porządek wprowadzony wraz z gospodarką rynkową. Ostatnie lata przyniosły natomiast pewien renesans wspólnotowego myślenia o przestrzeni miejskiej. Stoją za nim przede wszystkim ruchy miejskie oraz obywatele i obywatelki egzekwujący z rosnącym zaangażowaniem swoje “prawo do miasta”.

Podczas wykładu przyjrzymy się sposobom współczesnego konstruowania i realizowania koncepcji miejskiego dobra wspólnego. Co rozumie się przez to pojęcie? W jakim stopniu jest ono inkluzywne? W jaki sposób konkuruje z dobrem prywatnym i niczyim?

Bio:

Dr Maja Grabkowska - adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Jej zainteresowania badawcze to rewitalizacja miast postsocjalistycznych oraz ruchy miejskie, demokracja partycypacyjna i rozwój zrównoważony. Współautorka i realizatorka projektów badawczych takich jak Współdzielenie przestrzeni miejskiej „Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast”,„Przestrzeń życia Polaków”, „conDENSE”, „Projekt miejski” oraz „Centrum Doskonałości RECOURSE”. Jest autorką kilkudziesięciu artykuł naukowych poświęconych zagadnieniom miejskim i społecznym.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Kuratorka projektu: Dorota Kucharczyk

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partners