x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Nadaje

Praktyki i programy kuratorskie

Praktyki i programy kuratorskie

spotkanie z Waldemarem Tatarczukiem i Stanisławem Rukszą

7 listopada (poniedziałek) 18:00, Europejskie Centrum Solidarności | antresola

STACJA TRANSFORMACJA NADAJE powraca z cyklem spotkań z dyrektorami czołowych polskich instytucji kulturalnych.

Praktyka kuratorska jako dziedzina interdyscyplinarna, musi otwierać się na coraz szersze pole praktyk kulturowych, badawczych, edukacyjnych. Wiedza i doświadczenie kuratora pozwala łączyć ze sobą różnorodność tych dyscyplin i tworzyć przemyślane programy, które kształtują profile in-stytucji wystawienniczych. Zaproszeni do dyskusji goście opowiedzą o własnych metodach pracy kuratorskiej i założeniach programowych w kierowanych przez siebie galeriach.

Gośćmi najbliższego spotkania z cyklu STACJA TRANSFORMACJA NADAJE będą:

Waldemar Tatarczuk - dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie - miejsca skupionego na przemianach zachodzących w polu sztuki z uwzględnieniem performance’u, który staje się równie istotny jak program wystawienniczy.

Stanisław Ruksza - dyrektor CSW Kronika w Bytomiu - galerii zajmujące się eksplorowaniem związków pomiędzy współczesną teorią i praktyką artystyczną a dziedzinami takim jak mu-zyka, polityk i nauki społeczne czy edukacja.

Kronika - to centrum sztuki współczesnej i miejsce produkcji wiedzy. Program Kroniki realizowany jest poprzez wystawy, projekty w przestrzeni publicznej, wycieczki, eksperymentalne cykle mu-zyczne publikacje i wydawnictwa artystyczne, warsztaty, dyskusje, wykłady i działalność populary-zatorską. Kronika organizuje także pobyty rezydencyjne dla artystów i kuratorów, którzy podczas kilkutygodniowych pobytów na Śląsku tworzą projekty odnoszące się do specyfiki regionu i jego aktualnej problematyki społeczno-kulturalnej.

Labirynt - jest miejską instytucją kultury, która w dużej mierze kontynuuje profil ukształtowany przez Andrzeja Mroczka – prezentującą klasykę sztuki współczesnej i twórczość artystów związanych z jego programem, podtrzymującą badawcze spojrzenie na współczesność i szukającą uniwersalnych wartości w sztuce. Galeria popularyzuje sztukę poprzez spotkania z artystami i teoretykami sztuki, dyskusje, projekcje video oraz udostępnianie dokumentacji swojej działalności w postaci druków, slajdów, taśm z nagraniami i fotografii.

Bio:

Waldemar Tatarczuk - dyrektor Galerii Labirynt. Zajmuje się sztuką performance od 1989 roku. W swoich pracach często porusza kwestie historyczne i religijne. Od 1988 roku występuje jako performer; prezentował swoje akcje w licznych ośrodkach artystycznych w Europie i Azji. Waldemar Tatarczuk jest także współzałożycielem Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Stanisław Ruksza - dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Kurator wystaw, historyk sztuki. Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor tekstów o sztuce współczesnej i redaktor książek. W swojej pracy skupia się związkami sztuki z przemianami społecznymi i poli-tycznymi, zagadnieniem śmierci i zjawiskami granicznymi w sztuce współczesnej.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Nadaje.

Kurator projektu: Maks Bochenek

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partners