x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Nadaje

O nowym muzeum

O nowym muzeum

spotkanie z Dorotą Monkiewicz i Jarosławem Suchanem

1 grudnia (czwartek) 18:00, Europejskie Centrum Solidarności | antresola

STACJA TRANSFORMACJA NADAJE to cykl spotkań z przedstawicielami instytucji kulturalnych mający na celu prezentację zróżnicowanych działań programowych i strategicznych najważniejszych w kraju organizacji miejskich, państwowych i pozarządowych.

W przeciągu ostatnich 10 lat w Polsce powstały cztery zupełnie nowe muzea poświęcone sztuce współczesnej. Wyraźna zmiana w polityce kulturalnej po 2004 r. i pojawiające się fundusze pozwoliły na duże inwestycje zarówno w tworzeniu architektury i zaplecza nowych instytucji, a także na dokonywanie zakupów dzieł wzbogacających zbiory aktualnej sztuki. Wraz z zaproszonymi gośćmi spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiejsze priorytety polskiej polityki kulturalnej wciąż pozwalają na dynamiczny rozwój instytucji muzealnych i systematyczne poszerzanie tworzonych przez nie kolekcji sztuki.

Gośćmi najbliższego spotkania z cyklu STACJA TRANSFORMACJA NADAJE będą:

Dorota Monkiewicz- dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu

Jarosław Suchan - dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Współczesne - program wystawienniczy MWW koncentruje się na promowaniu oraz popularyzowaniu lokalnych, progresywnych i najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Muzeum w koncepcji programowej odwołuje się do tradycji konceptualnej, akcjonizmu, „strukturalistów” wrocławskich, fotomedializmu, performansu i pogranicza teatru, dolnośląskiej tradycji sztuk stosowanych oraz wrocławskiej tradycji muzealnej.

Muzeum Sztuki - założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową. Muzeum Sztuki w Łodzi koncentruje się na badaniu oraz prezentowaniu w różnorodnych kontekstach dzieł zgromadzonych w kolekcji sztuki XX i XXI wieku, a także na promowaniu progresywnych zjawisk artystycznych oraz wzmacnianiu roli sztuki jako elementu życia społecznego m.in. poprzez działania edukacyjne.

Dorota Monkiewicz - historyczka sztuki, krytyczka i kuratorka. Od 2011 roku dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław. Wcześniej współautorka jego koncepcji programowej (2007). Prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA w latach 2003-2009. W latach 1990-2009 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, dla którego założyła Fundację Sztuki Współczesnej (obecnie Fundacja GESSEL). Jako kuratorka zajmowała się sztuką konceptualną, feministyczną i krytyczną (m.in. była kuratorką pierwszych w Polsce retrospektywnych wystaw Ewy Partum i Zbigniewa Libery). Jej najnowszym projektem kuratorskim jest wystawa „Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia”, prezentowana obecnie w Ludwig Muzeum w Budapeszcie.

Jarosław Suchan - historyk sztuki, kurator i krytyk. Od 2006 r. dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, wcześniej dyrektor Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie (1999-2002) oraz wicedyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2002-2006). Kurator lub współkurator wielu wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej, m.in. Maquina Tadeusz Kantor (SESC Consolaçao, Sao Paulo 2015), Atlas nowoczesności (Muzeum Sztuki w Łodzi 2014), Cezary Bodzianowski. This Place Is Called A Hole (Museum Abteiberg, Moenchengladbach 2012), Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2009). Autor licznych tekstów na temat muzealnictwa, modernizmu i współczesnych praktyk artystycznych publikowanych w kraju i za granicą, redaktor lub współredaktor książek poświęconych twórczości Władysława Strzemińskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego, polsko-żydowskiej awangardzie. Członek zarządu Międzynarodowej Rady Muzeów Sztuki Nowoczesnej CIMAM.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Nadaje.

Kurator projektu: Maks Bochenek

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partners