x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Skanuje

Nieuświadomiony wpływ otoczenia na nasze życie

Nieuświadomiony wpływ otoczenia na nasze życie

wnioski z działań i warsztatów "ZOBACZYĆ NA NOWO to, co już znasz” - wykład Agnieszki Lasoty

15 czerwca, 18:00, Europejskie Centrum Solidarności

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ na ich życie ma wygląd otoczenie, w którym przebywają na co dzień. Nie mają świadomości lub po prostu o tym nie myślą, że ich samopoczucie, nastrój, uśmiech zależą w pewnej mierze od tego co widzą każdego dnia w drodze do domu, sklepu lub pracy: z jednej strony każdy chce mieć piękny salon, lubi w porządek w kuchni, wymaga od dzieci porządku, z drugiej nie bardzo dbamy o dobro wspólne. Tak jakby przestrzeń poza naszym mieszkaniem nas nie dotyczyła.

Projekt Zobaczyć na nowo to, co już znasz realizowany jest poprzez specjalnie opracowane dla danego miejsca edycje, najczęściej w formie warsztatów dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych (dzieci, mieszkańcy obszarów rewitalizowanych, lokalni liderzy - nauczyciele, sołtysi, członkowie lokalnych stowarzyszeń oraz działający czynnie architekci i inspektorzy wydziałów budownictwa) aktywizujące na rzecz współpracy dla osiągnięcia harmonii. W tym celu powstała Fundacja Kultury Przestrzeni “Zobaczyć na nowo”.

Celem programów Zobaczyć na nowo jest rozbudzenie w społeczeństwie poczucia estetyki, świadomości wpływu otoczenia na ich życie, jak również zwrócenia uwagi na charakter i różnorodność otaczającej okolicy. Dzięki tym wszystkim elementom zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej oraz odpowiedzialności, tak własnej, jak i zbiorowej za wygląd i estetykę najbliższego otoczenia. Pokazujemy, że harmonia wizualna odzwierciedla harmonię międzyludzką, przy okazji budując poczucie tożsamości lokalnej, które stanowi istotny element podbudowy procesów rewitalizacyjnych we właściwym rozumieniu tego słowa.

BIO

Agnieszka Lasota - absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”. Autorka publikacji streszczającej w przystępny graficzny sposób założenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (na zlec. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 2002). Pracowała jako architekt w Polsce i zagranicą (m.in. z Pracownią Konserwacji Zabytków przy projekcie renowacji i rewitalizacji obszaru zespołu Cytadeli w Algierze), współpracowała z zespołem prof. M. Kochanowskiego w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych na temat przestrzeni publicznych. Jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. W 2013 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na projekt działań edukacyjnych „Przestrzeń wokół nas”. Od 2011 prowadziła grupę „Zobaczyć na nowo”, którą przekształciła w Fundację Kultury Przestrzeni “Zobaczyć na nowo”. Głównym trzonem działalności są działania pobudzające wrażliwość kulturową, poczucie tożsamości lokalnej i wyczulające na kwestie harmonii oraz w zakresie wpływu estetyki przestrzeni na mieszkańców, jak także pobudzania ich własnej odpowiedzialności za wygląd otoczenia.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Skanuje.

Kuratorka projektu: Dorota Kucharczyk

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partners