x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Nadaje

Instytucja jako marka

Instytucja jako marka

Spotkanie z Małgorzatą Ludwisiak i Magdaleną Ziółkowską

3 grudnia 2015, 18:00, Europejskie Centrum Solidarności

STACJA TRANSFORMACJA NADAJE to cykl spotkań z przedstawicielami instytucji kulturalnych mający na celu prezentację zróżnicowanych działań programowych i strategicznych najważniejszych w kraju organizacji miejskich, państwowych i pozarządowych

W jaki sposób definiować i realizować cele związane z kreowaniem i programowaniem marki instytucji, w jaki sposób utrwalają się właściwe i pożądane kontakty i relacje z mediami oraz jak pozyskać zainteresowanie publiczności? To tylko niektóre pytania, na jakie spróbują odpowiedzieć goście kolejnego spotkania.

Kurator: Maks Bochenek

Gośćmi najbliższego spotkania z cyklu STACJA TRANSFORMACJA NADAJE będą:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - stara się ewoluować jako nowy typ instytucji kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice, by tworzyć nowe jakości i zjawiska. CSW zwraca przy tym szczególną uwagę na związki między sztuką a społeczeństwem, a także na interdyscyplinarność, interak-tywność, produkcje o charakterze site-specific, różne formy współdziałania, sieciowania, koprodukcji.

Bunkier Sztuki w Krakowie - jego program działania i obejmuje płaszczyzny związane z udostęp-nianiem, promowaniem i prezentacją dokonań sztuki nowoczesnej, oraz tych rodzajów aktywności intelektualnej, które ją umacniają, objaśniają, bądź uzupełniają. Galeria stara się prezentować to, co w sztuce najnowszej najbardziej wartościowe, odkrywcze i rewolucyjne, jednocześnie organizuje retrospektywy uznanych klasyków z panteonu sztuki polskiej i światowej oraz promuje młodych utalentowanych twórców.

Bio:

Małgorzata Ludwisiak - dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jest absol-wentką Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Była dyrektorem Łódź Biennale 2006 oraz twórcą i dyrektorem Łódź Design 2007. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2007¬ 2010). Publikuje teksty krytyczne m.in. w „Obiegu”, „Arteonie”, „Kresach”.

foto. Piotr Kubic

Magdalena Ziółkowska - dyrektorka Bunkra Sztuki w Krakowie. Jest doktorem historii sztuki, kuratorką i absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 2006-2010 była gościnną kuratorką w Van Abbemuseum w Eindhoven, gdzie zrealizowała projekty „Notes From the Future of Art. Selected Writings of Jerzy Ludwiński” (2007) i „Andrzej Wróblewski”.

Partners