x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

Stacja Transformacja Nadaje

Dążenie do celu

Dążenie do celu

spotkanie z Kingą Bielec i Natalią Zarzecką

10 listopada (czwartek), 18:00 | Europejskie Centrum Solidarności, antresola

STACJA TRANSFORMACJA NADAJE to cykl spotkań z przedstawicielami instytucji kulturalnych mający na celu prezentację zróżnicowanych działań programowych i strategicznych najważniejszych w kraju organizacji miejskich, państwowych i pozarządowych.

Funkcjonowanie instytucji i organizacji kulturalnych, skoncentrowanych na określonych zjawiskach, problemach lub miejscach wymaga zaangażowania dużych zespołów ludzi i umiejętności strategicznego planowania programu merytorycznego. Zaproszeni do udziału goście, to przedstawicielki miejsc różniących się między sobą zarówno formą organizacji jak i przedmiotem zainteresowań, ale których łączy wspólne przekonanie, iż praca nad własnym rozwojem wymaga ogromnej determinacji, a kształtowania pożądanego profilu jest w praktyce niekończącym się procesem.

Gośćmi najbliższego spotkania z cyklu STACJA TRANSFORMACJA NADAJE będą:

Kinga Bielec - współtwórczyni Stowarzyszenia Kulturalnego Jarte w Mielcu - organizacji pozarzą-dowej, której głównym zadaniem jest animowanie życia kulturalnego w mieście i regionie Podkarpackim

Natalia Zarzecka - dyrektorka Cricoteki w Krakowie - Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, badającego kolekcję artysty z perspektywy współczesnych dyskursów sztuki i no-wych metodologii

Jarte - Stowarzyszenie Kulturalne działające od 2004 roku na rzecz rozwoju kulturalnego Mielca i Podkarpacia. Jego działania opierają się głównie na relacjach z ludźmi, przestrzenią miejską i sztuką. Stowarzyszenie organizuje coroczne wydarzenie o charakterze miejskim - „M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce”.

Cricoteka - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – został założony w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako „żywe archiwum” legendarnego Teatru Cricot 2. W 2014 została otwarta nowa siedziba Cricoteki. Jest to największa w Polsce instytucja o charakterze badawczym i wystawienniczym dedykowana współczesnemu artyście.

Bio:

Kinga Bielec - w zarządzie Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE wiceprezeska 2004-2008, prezeska 2008-2016. Dziennikarka, fotografka, animatorka kultury. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje obecnie jako specjalistka ds. promocji w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Jest przewodniczącą Rady Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Natalia Zarzecka - od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Cricoteki. Absolwentka zarządzania kulturą UJ. Od 1997 roku współpracowała z Galerią Krzysztofory, od 2001 z Cricoteką (koordynator m.in. wystawy „Tadeusz Kantor, Malarstwo, rysunek, teatr”w Palazzo Pitti w 2002). W 2006 rozpoczęła starania o budowę nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora, której uroczyste otwarcie nastąpiło 12 września 2014.

Wykład realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, w ramach działań Fundacji Alternativa – Stacja Transformacja Nadaje.

Kurator projektu: Maks Bochenek

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partners